kundalini,meditation,healing,spiritual yogini,yoga

Meditation

Inspiration

I stillheten finner vi den oändliga friheten!

Grunden i hela mitt utövande. Att nå kontakt med det subtila omkring oss utvecklas i det att vi stillar våra tankar och öppnar upp vår medvetna närvaro i nuet.

Jag är internationellt certifierad Kundaliniyoga- och meditationslärare vid Kundaliniyoga Akademin.

Att meditera går ut på att medvetet stilla sinnet, tankeflödet, och vila i det ickedömande vardandet.
Det är en mycket enklare process än vad många tror, som öppnar oss för att lära känna oss själva på ett nytt sätt.

Inom österländsk mångtusenårig visdom menar man att man genom meditation möjliggör kontakt med själens oändliga visdom och den kan vi bara nå via tystnaden. Man kan förklara det som att vi alla är medvetna om att vi kan observera våra tankar, men vilket medvetande är det som kan göra den iakttagelsen? Och vad händer om vi i meditation stillar tankarna så vi kan komma i kontakt med detta medvetande, ofta kallat vårt högre jag? Ja, jag brukar beskriva det som att ingen resa är så vacker som den till djupet av vår själ.

För att uppnå denna tystnad i sinnet kan man använda olika enkla tekniker och fokuspunkter som tex att:

  • vila i andetaget och följa dess rörelse och väg genom kroppen
  • genom att räkna andetagen upp till 10 och sen återgå till 1 igen
  • genom att använda ett mantra tex Frid som du säger högt för ditt inre för varje ut- och inandning.

När tankarna kommer så låter du dom passera och återgår till övningen. Det kan ta en tid innan man hittar fokuset och den inre stillheten, håll ut- ingen är expert med en gång, det ger enorm effekt redan efter ett par veckor med 20 minuters meditation om dagen!

Meditationen har många fördelar, tex:
Hjälper oss att utveckla ett neutralt och lugnt sinne.
Ökar vår förmåga att vara närvarande i nuet.
Reducerar stress.
Ökar vår tillit till vår intuition.
Hjälper oss att bryta oönskade tankemönster och beteenden och ökar vår medvetenhet om våra behov och önskningar.
Hjälper till att transformera känslor till hängivelse så vi inte längre behöver känna oss som offer under oönskade emotioner.
Reducerar rädslor så vi kan möta oss själva och världen med medkänsla och kärlek.