Coachning

Personlig utveckling där de själsliga perspektiven får plats

Öppna upp för din fulla potential, inifrån och ut!

Mitt fokus ligger på att hjälpa dig att öppna upp mer själsligt, att få kontakt med hjärtat, den inre rösten, och öppna upp för den kreativitet som känns givande på djupet. Låt dig själv få bejaka mer av vad du känner glädje och lust inför och välja det som bringar en djupare känsla av mening åt ditt liv.

Coachingen syftar till att hjälpa dig att öppna vägen mot ett autentiskt liv i medvetenhet och vakenhet där du står förankrad i din inre sanning och där vi låter den sanningen får vara en levande och kreativ pågående process. Andlig utveckling betyder här att börja leva ett liv i medveten närvaro med sig själv och sin omvärld, där alla aspekter av att vara människa får finnas med och ges det utrymme som det behöver för att en djupare känsla av tillfredställelse ska kunna stiga inifrån. Andlighet är inte synonymt med positivt tänkande, att leva ett autentiskt liv är att leva ett spirituellt, andligt liv. Att leva sitt liv autentiskt, i medvetenhet, i ett inre lyssnande, ger en mycket djupare upplevelse av tillfredställelse än vad positivt tänkande gör. Autenticitet innebär att omfamna både det positiva och det negativa och se det som självklara delar av livet självt, vi vet alla att dag blir till natt för att åter bli dag, att cykler av ständig förändring är essensen av livet och här bejakar vi det tänkandet i våra egna liv. En lotusblomma växer i dy, klipper vi av skälen så dör blomman. Ur kriser växer vi genom att vi får chansen att formulera vad vi behöver för att må bra och bättre. Det är inte ett misslyckande att känna vilsenhet eller meningslöshet, det är en fantastisk början på en ny resa där vi kan vara sannare mot oss själva.

Coachningen syftar till att hjälpa dig att tro på att det du i hjärtat längtar efter är fullt möjligt för dig att förverkliga, att det till och med finns ett djupt liggande syfte med just det. 

Ur ett andligt perspektiv har du dina begåvningar av en gudomlig anledning, för att dela dom på jorden, och vår själs syfte är alltid i linje med det vi känner inspiration, glädje och lust inför. När vi följer vår inre kompass och gör det vi njuter av så kommer en tillfredställande känsla av mening som så många av oss söker och strävar efter.
Det handlar om att ta dina drömmar på allvar, att våga tro på din självklara förmåga att skapa dig ett lyckligt liv, öppna upp för ditt drömyrke, ett kärleksfullt privatliv, givande vänskapsrelationer, andlig expansion och mycket mer. 
Jag använder här min mediala förmåga, det sker på ett väldigt oflummigt och självklart vis, där du i samtalet får praktiska råd på hur du kan tänka, handla, och vad du kan behöva förändras i ditt liv för att kunna blomma ut. 
Ibland kan vi ha svårt att ens våga drömma, stress kan fördunkla våra möjligheter att komma i kontakta med vår magkänsla, vår autenticitet, och vår tro på den egna förmågan till förändring, och då kan det vara givande att få hjälp på traven genom att jag kan öppna upp för att se dina begåvningar och vad som håller dig tillbaka. Alltid med en kärleksfull och positiv utgångspunkt!
Mina kunder talar mycket om igenkänning när vi ses, meningen med att använda mina förmågor är att du ska känna större tilltro till din egen inre vägledning, ditt autentiska själv.
Tänk att leva ett liv där du får känna dig lätt till sinnes, att livet får vara den kreativa lek som det ju är, att det ska kännas härligt att leva just ditt liv!
Vi ses vid ett tillfälle först och ringar in vad du behöver hjälp med och hur vi kan starta det arbetet.
Efter det kan du anmäla dig till en kurs som utformas helt utefter dina behov på ytterligare 5 träffar med 1-2 veckors mellanrum mellan träffarna. 
Mellan varje träff får du korta praktiska övningar, små läxor, varaktig förändring innebär att börja handla på ett nytt sätt. 
Övningarna syftar till att locka fram din tilltro, ditt lugn, ditt fokus och din lust. 
Det kan handla om djupavslappning för att sänka stressnivån, meditationer för att bryta negativa tankebanor, affirmationsövningar, yogaövningar för att öppna upp energiflödet, och annat som passar just dig. Det är upp till dig hur mycket du vill göra med det.

Pris:

  • Första tillfället kostar 1.350 kr och är på 60 min
  •  Erbjudande: Tre tillfällen, á 60 minuter vardera, 3.350 kr
Och det går även att bygga på en individuellt anpassad fortsättning efter avslutad kurs.
Det är bra att spela in våra träffar på telefon eller diktafon, eller föra anteckningar under samtalet.
  • Coachning i parrelation:

Välkomna som par i en parrelation, som syskon, kollegor mm.

Här är fokus på att hjälpa er att utvecklas som team. Vad behöver var och en för att blomma och vad behöver ni förstärka i relation till varandra för att var och en ska känns sig sedd, förstådd och respekterad. Det handlar om att kliva fram och ta rodret, ta ansvar för sina egna behov och den gemensamma intentionen. Att bygga sina relationer utifrån en teamkänsla ger energi och friare sikt framåt.

Pris för par:

  • 1.800 kr för 90 minuter.
Varmt välkommen!